Kontaktuppgifter

Adress & telefon:

Olof Lilja
Ringvägen 72, 5 tr
118 61 Stockholm

070-555 13 87

Även:
Gamla Rådstugugatan 10, 6 tr
602 24 Norrköping

011-10 70 16

Firma:

Lilja Sång & Scen
Bankgiro 5773-0061
Firman har F-skattebevis

E-post:

Post