Biografi

Olof Lilja (ursprungligen Olof Nordin) föddes 1968 i Tanzania, där hans pappa ledde byggandet av ett sjukhus i Bulongwa i Livingstonebergen. När Olof var ett år gammal flyttade familjen hem till Sverige och Olof växte upp i Bromma, Stockholm. Han började sjunga nästan lika tidigt som han lärde sig tala. Genom familjens engagemang i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen fick han ofta möjlighet att sjunga och musicera i Betlehemskyrkan och även i Bromma kyrka. Senare följde han sin äldre bror och sina kusiner i fotspåren på Adolf Fredriks Musikklasser, där hans musiklärare JanÅke Hillerud blev en inspirerande förebild. Det är ingen överdrift att säga att Olof inte hade ägnat sig åt musik på heltid om det inte hade varit för JanÅkes uppmuntran.

I gymnasiet gick Olof på Södra Latins musiklinje där hans sånglärare Krister Fagerström blev en viktig person som mjukt lät honom pröva olika stilarter. Därefter läste Olof in ekonomisk linje på Frans Schartaus handelsgymnasium innan musiken tog överhanden. Han sjöng i bland annat Kammarkören Svenska Röster och Operans Ungdomskör och genom den sistnämnda blev han erbjuden anställning i Kungliga Teaterns Kör (Operakören). Under de två år han sjöng där lade han grunden till sin klassiska sångteknik genom studier för hovsångaren Erik Saedén.

1991-93 gick Olof i sångklassen vid Kungliga Musikhögskolan och studerade för musikdirektör Britta Sundberg och David Harper. 1993 började han på Operahögskolan i Stockholm och fick hovsångarna Nicolai Gedda och Kerstin Meyer som viktiga lärare. Den viktigaste läraren av alla var dock professor Solwig Grippe som Olof började studera för hösten 1996. Olof förblev hennes elev ända fram till hennes bortgång 2011.

Olof debuterade som operasångare 1992 på Södra Teatern som Basilio/Don Curzio i Figaros bröllop. Han fick också tidigt möjlighet att sjunga vid bl a Vadstena-Akademien, som betytt mycket för hans utveckling. Efter examen från Operahögskolan i januari 1997 har han framträtt i en rad komiska och lyriska operaroller på många svenska scener. Han har bland annat varit engagerad vid Kungliga Operan, Norrlandsoperan, Värmlandsoperan, Confidencen Ulriksdals Slottsteater och Malmö Musikteater. Bland rollerna kan nämnas Studenten i Reimanns Spöksonaten, såväl Belmonte som Pedrillo i Mozarts Enleveringen ur seraljen och titelrollen i Pinocchio.

Redan under studietiden började Olof också framträda som konsertsångare, framförallt i den kyrkliga repertoaren. Idag engageras han regelbundet runtom i hela landet, särskilt som evangelist i Bachs oratorier. En person som betytt oerhört mycket för hans utveckling är Anders Öhrwall. Under hans ledning fick Olof sjunga tenorsolopartierna i Johannespassionen, Magnificat, H-mollmässan, Messias… ja, i stort sett alla de stora barockverken tillsammans med Adolf Fredriks Bachkör och Drottningholms Barockensemble. På repertoaren finns även Matteuspassionen, Händels Brockespassion, Mozarts Requiem och C-mollmässa, Haydns Skapelsen och Årstiderna samt Monteverdis Mariavesper.

Olof har också gjort många framträdanden utomlands. Han har bland annat gästat de stora festivalerna för tidig musik i Utrecht, Dresden, Bremen, Wroclaw och Boston. Under lutenisterna Stephen Stubbs och Paul O’Dettes ledning har Olof framträtt i flera 1600-talsoperor, framförallt vid Boston Early Music Festival och Festival An Oude Muziek Holland. Han har även medverkat vid flera skivinspelningar samt i TV och radio både i Sverige och utomlands. Olof var under många medlem av Kungliga Operans Kör.